Posts

Aduan Ibu Bapa berkaitan perhiasan sambutan Tahun Baru Cina di sekolah

Adalah kami merujuk kepada perkara yang tersebut di atas.

2. Biro Aduan Awam dan Undang-undang PUTRA telah pun menerima aduan daripada ibu bapa berkaitan dengan perhiasan berkaitan sambutan perayaan tahun baru Cina di SMK Pusat Bandar Puchong 1.

3. Aduan-aduan yang kami terima menggambarkan rasa tidak selesa dan tidak senang hati ibu bapa berkaitan dengan perhiasan yang keterlaluan di sekolah Puan untuk sambutan perayaan tahun baru Cina 2020. Ada juga ibu bapa yang membayangkan keadaan Sekolah yang seolah-olah telah di hias seumpama gedung perniagaan milik China dan terdapat unsur-unsur keagamaan Selain Agama Islam yang telah mendatangkan perasaan tidak aman dan Damai di kalangan pelajar beragama Islam dan bertentangan dengan Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan.

Di lampirkan gambar-gambar perhiasan yang di maksudkan di sekolah Puan.

4. Selanjutnya, PUTRA juga menyatakan bahawa tindakan Puan membenarkan perhiasan berlebihan untuk perayaan agama masyarakat Cina ini di sekolah Awam juga adalah bertentangan dengan Perkara 12(3) Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa “tiada sesiapa boleh menerima apa2 ajaran agama atau menyertai apa2 Amalan agama Selain ugamanya sendiri”.

5. Selanjutnya, tindakan Puan ini juga adalah satu bentuk penyebaran dakyah agama lain di kalangan pelajar beragama Islam yang bertentangan dengan Perkara 11(4) Perlembagaan Persekutuan.

6. PUTRA dengan ini memberikan masa 3 hari kepada Puan daripada Tarikh surat ini untuk menurunkan semula kesemua perhiasan perayaan keagamaan kaum Cina di SMK Pusat Bandar Puchong 1.

7. Sekiranya pihak Puan enggan untuk berbuat demikian, kami akan melaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut.

Sekian dan terima kasih.

Mohd Khairul Azam Bin Abdul Aziz
Naib Presiden
Parti Bumiputera Perkasa Malaysia (PUTRA)
Pengerusi Biro Aduan Awam dan Undang-undang PUTRA
0129770412

vernakular

DOKUMEN SAMAN PEMULA SAMAN KEABSAHAN SEKOLAH VERNAKULAR DI MAHKAMAH TINGGI

AFIDAVIT SOKONGAN SEKOLAH VERNAKULAR HC

 

SAMAN PEMULA MOHD KHAIRUL AZAM HIGH COURT

 

Antara laporan media adalah seperti berikut

https://www.sinarharian.com.my/article/62309/BERITA/Mahkamah/Peguam-sekali-lagi-cabar-sistem-sekolah-vernakular-di-Mahkamah-Tinggi

 

Berikut pula ialah rakaman sidang media pemfailan Saman Pemula memohon Perintah Deklarasi Mahkamah Tinggi untuk mengisytiharkan Seksyen 17 dan 28 Akta Pendidikan 1996 (yang memberikan kuasa kepada Menteri Pendidikan untuk menubuhkan Sekolah Vernakular yang di kecualikan menggunakan bahasa kebangsaan untuk maksud rasmi) sebagai bertentangan dengan Perkara 152 (1)(a) Perlembagaan Persekutuan.

 

DAP SUDAH TAKUT? KENAPA DAP TAKUT?

DAP SUDAH GOYANG

Press Statement By DAP Secretary-General And MP For Bagan Lim Guan Eng In Kuala Lumpur On 17.12.2019:_

DAP expresses grave concern at the court action taken by pro-opposition groups, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung and Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia, claiming that the existence of vernacular schools is not legal because it is against the Federal Constitution. For the last 62 years since Merdeka in 1957, the existence of Chinese and Tamil schools have never been questioned and have received public funding.

For the first time in history, a legal suit has been filed naming the Education Ministry and Government of Malaysia as defendants, seeking a declaration that the existence of Chinese and Tamil vernacular schools contravenes Article 152(1) of the Federal Constitution. DAP views this as a dangerous development that can not only threaten the existence of Tamil and Chinese schools, but also jeopardise the national unity and harmony of our multi-racial society.

DAP will defend vigorously the constitutional right of Chinese and Tamil schools to exist, by bringing up in the final Cabinet meeting tomorrow that the Government must instruct the Attorney-General to mount a muscular opposition to this legal suit. At the same time, DAP will also seek to intervene legally in the suit on behalf of vernacular schools and has instructed the Chairman of DAP Legal Bureau and MP for Bukit Glugor Ram Karpal to provide legal representation.

LIM GUAN ENG

民主行动党秘书长兼峇眼区国会议员林冠英于2019年12月17日在吉隆坡发表文告:

亲反对党团体即半岛马来学生会及大马伊斯兰教育发展理事会入禀法院,宣称多源流母语学校的存在是非法,并已违反了联邦宪法。针对此事,民主行动党深表关切。自1957年独立以来的62年间,华校和淡米尔学校的存在从未受到质疑,并获得公款资助。

这是史上第一次有人提出诉讼,把教育部和马来西亚政府列为被告,要求宣判华校和淡米尔母语学校违反联邦宪法第152(1)条。民主行动党视之为一个危险的发展,不仅威胁着淡米尔语和华文学校的存在,更是危害了我们多元种族社会的民族团结与和谐。

民主行动党将会尽全力捍卫华文和淡米尔语学校在宪法下的权利,并在明天召开的本年度最后一次内阁会议中,要求政府必须指示总检察长强烈反对这一诉讼。同时,民主行动党还将代表本地多源流母语学校对诉讼提出介入,并指示民主行动党法律局主席兼武吉牛汝莪区国会议员蓝卡巴星代表处理此事。

林冠英

GILIRAN GPMS DAN MAPPIM PULA MENCABAR AKTA PERLEMBAGAAN SEKOLAH VERNAKULAR

Writ Saman mencabar keabsahan Sekolah Vernakular telah di failkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi.

Plaintif adalah Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) dan Majlis Pendidik Pendidikan Islam Malaysia (MAPPIM)

Peguam mereka adalah HJ HANIF KHATRI

#JumpaDiMahkamah
#RasisBerpelembagaan
#AkuTutupSekolahKau

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/12/16/malay-muslim-groups-next-to-challenge-constitutionality-of-vernacular-schoo/1819742

Kenyataan Media Untuk Siaran Segera:
*SAMAN TERHADAP MENTERI PENDIDIKAN DAN KERAJAAN MALAYSIA BAGI MENGISYTIHARKAN SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA DAN TAMIL SEBAGAI BERCANGGAH DAN TIDAK SAH DI SISI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN*
16 DISEMBER 2019
1. Baru sebentar tadi (16 Disember 2019, jam 5:39pm), Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) dan Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia (MAPPIM) telah secara bersesama memfailkan Writ Saman dan Penyata Tuntutan di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur, melalui Peguamcaranya, Tetuan Amelda Fuad Abi & Aidil. Saman tersebut menamakan Menteri Pendidikan dan Kerajaan Malaysia sebagai Defendan, dan difailkan bagi mendapatkan pengisytiharan oleh Mahkamah bahawa kewujudan sekolah-sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil adalah bercanggah dengan kedudukan bahasa kebangsaan di bawah Fasal 152(1) Perlembagaan Persekutuan.
2. Pemfailan saman ini adalah susulan dari keputusan Mahkamah Persekutuan pada 11.11.2019 yang telah menolak permohonan seorang peguam, Mohd Khairul Azam bin Abdul Aziz, bagi mencabar keabsahan kewujudan Sekolah-Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil di Malaysia, kerana menurut Mahkamah Persekutuan, permohonan tersebut sepatutnya difailkan di Mahkamah Tinggi, dan bukan di Mahkamah Persekutuan.
3. Justeru, atas keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut, kedua-dua GPMS dan MAPPIM telah mengambil inisiatif bagi memfailkan tindakan di Mahkamah Tinggi, supaya persoalan penting tentang keabsahan kewujudan sekolah-sekolah aliran vernakular adalah sah atau tidak di sisi Perlembagaan Persekutuan dapat diputuskan oleh Mahkamah Tinggi.
4. Antara perkara yang dipohon oleh GPMS dan MAPPIM adalah untuk perintah-perintah antara lainnya seperti berikut:-
(a) suatu pengisytiharan bahawa seksyen 2, 17 dan 28 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), setakat mana peruntukan-peruntukan itu membenarkan penubuhan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil yang menjalankan pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar masing-masing, adalah bercanggah dengan Perkara 152(1) Perlembagaan Persekutuan dan oleh yang demikian adalah tidak sah dan terbatal setakat percanggahan itu;
(b) suatu pengisytiharan bahawa kewujudan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil telah secara lanjutannya, turut menyebabkan satu keadaan yang bercanggah dengan Perkara 5 (hak terhadap kehidupan yang bermaruah), perkara 8 (hak kesaksamaan), perkara 10 (hak berekspresi), Perkara 11 (kebebasan beragama), dan perkara 12 (hak terhadap pendidikan);
(c) suatu perintah bahawa Menteri Pendidikan dan Kerajaan Malaysia hendaklah mengambil segala langkah yang perlu bagi memastikan bahawa kewujudan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil yang sedia ada di Malaysia hendaklah diselarikan dengan peruntukan Perkara 152(1) Perlembagaan Persekutuan, dalam tempoh enam (6) tahun daripada tarikh Mahkamah memberikan penghakiman.
5. GPMS dan MAPPIM telah mengarahkan kami, selaku peguamcaranya, untuk melantik peguam kanan, Tuan Haji Haniff Khatri Abdulla, sebagai kaunsel utama bagi mewakili MAPPIM dan GPMS ketika perbicaraan kes ini di Mahkamah kelak.
6. Kami juga telah diarahkan untuk menegaskan bahawa kedua-dua GPMS dan MAPPIM menyokong segala usaha peningkatan penguasaan bahasa ketiga, sama ada bahasa Mandarin, Tamil, Arab, Kadazan, atau mana-mana sahaja bahasa lain di dunia termasuk Jepun, Korea, dan lain-lain melalui pengajaran dan pembelajaran bahasa-bahasa tersebut sebagai satu mata pelajaran, tetapi menolak mana-mana bahasa asing tersebut daripada dijadikan bahasa pengantar utama di mana-mana institusi pendidikan awam yang menerima dana awam, kerana hal tersebut akan bercanggah dengan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang mesti digunakan untuk semua tujuan rasmi.

Tetuan Amelda Fuad Abi & Aidil
Peguamcara bagi GPMS dan MAPPIM