Bangsa

Melayu 13247 / 27689

47.84%

Google 13247 / 27689

47.84%

Cina 332 / 27689

1.2%

Yahoo 332 / 27689

1.2%

India 136 / 27689

0.49%

Bing 0 / 27689

0%

Lain-lain 395 / 27689

1.43%

Other 0 / 27689

0%

Bangsa

Melayu 13247 / 27689

47.84%

Google 13247 / 27689

47.84%

Cina 332 / 27689

1.2%

Yahoo 332 / 27689

1.2%

India 136 / 27689

0.49%

Bing 0 / 27689

0%

Lain-lain 395 / 27689

1.43%

Other 0 / 27689

0%

Which Search Engine do you use?

Melayu 13247 / 27689

47.84%

Google 13247 / 27689

47.84%

Cina 332 / 27689

1.2%

Yahoo 332 / 27689

1.2%

India 136 / 27689

0.49%

Bing 0 / 27689

0%

Lain-lain 395 / 27689

1.43%

Other 0 / 27689

0%

Which Search Engine do you use?

Melayu 13247 / 27689

47.84%

Google 13247 / 27689

47.84%

Cina 332 / 27689

1.2%

Yahoo 332 / 27689

1.2%

India 136 / 27689

0.49%

Bing 0 / 27689

0%

Lain-lain 395 / 27689

1.43%

Other 0 / 27689

0%

Umur

Above 50Mb/s 0 / 8668

0%

Kurang 25 1114 / 8668

12.85%

Between 20-49Mb/s 1 / 8668

0.01%

25 - 40 1 / 8668

0.01%

Between 10-19Mb/s 0 / 8668

0%

40 - 60 6374 / 8668

73.53%

Lebih 60 1178 / 8668

13.59%

Between 5-9Mb/s 0 / 8668

0%

Below 5Mb/s 0 / 8668

0%

I don't know! 0 / 8668

0%

Umur

Above 50Mb/s 0 / 8668

0%

Kurang 25 1114 / 8668

12.85%

Between 20-49Mb/s 1 / 8668

0.01%

25 - 40 1 / 8668

0.01%

Between 10-19Mb/s 0 / 8668

0%

40 - 60 6374 / 8668

73.53%

Lebih 60 1178 / 8668

13.59%

Between 5-9Mb/s 0 / 8668

0%

Below 5Mb/s 0 / 8668

0%

I don't know! 0 / 8668

0%

How fast is your internet speed?

Above 50Mb/s 0 / 8668

0%

Kurang 25 1114 / 8668

12.85%

Between 20-49Mb/s 1 / 8668

0.01%

25 - 40 1 / 8668

0.01%

Between 10-19Mb/s 0 / 8668

0%

40 - 60 6374 / 8668

73.53%

Lebih 60 1178 / 8668

13.59%

Between 5-9Mb/s 0 / 8668

0%

Below 5Mb/s 0 / 8668

0%

I don't know! 0 / 8668

0%

How fast is your internet speed?

Above 50Mb/s 0 / 8668

0%

Kurang 25 1114 / 8668

12.85%

Between 20-49Mb/s 1 / 8668

0.01%

25 - 40 1 / 8668

0.01%

Between 10-19Mb/s 0 / 8668

0%

40 - 60 6374 / 8668

73.53%

Lebih 60 1178 / 8668

13.59%

Between 5-9Mb/s 0 / 8668

0%

Below 5Mb/s 0 / 8668

0%

I don't know! 0 / 8668

0%

Secara umumnya, bagaimanakah prestasi kerajaan Pakatan Harapan?

Lebih baik daripada BN 1988 / 13516

14.71%

Lebih teruk daripada BN 10207 / 13516

75.52%

Tiada perubahan 1321 / 13516

9.77%

Secara umumnya, bagaimanakah prestasi kerajaan Pakatan Harapan?

Lebih baik daripada BN 1988 / 13516

14.71%

Lebih teruk daripada BN 10207 / 13516

75.52%

Tiada perubahan 1321 / 13516

9.77%

Adakah ekonomi berada dalam keadaan baik di bawah Pakatan Harapan?

Ya 1433 / 13404

10.69%

Tidak 10418 / 13404

77.72%

Tiada Perubahan 1553 / 13404

11.59%

Adakah ekonomi berada dalam keadaan baik di bawah Pakatan Harapan?

Ya 1433 / 13404

10.69%

Tidak 10418 / 13404

77.72%

Tiada Perubahan 1553 / 13404

11.59%

Adakah Pakatan Harapan berjaya menunaikan janjinya?

Ya 1199 / 13345

8.98%

Tidak 11351 / 13345

85.06%

Tidak Pasti 795 / 13345

5.96%

Adakah Pakatan Harapan berjaya menunaikan janjinya?

Ya 1199 / 13345

8.98%

Tidak 11351 / 13345

85.06%

Tidak Pasti 795 / 13345

5.96%

Adakah anda merasakan kos sara hidup berkurang?

Ya 1952 / 13297

14.68%

Tidak 10805 / 13297

81.26%

Tidak Pasti 540 / 13297

4.06%

Adakah anda merasakan kos sara hidup berkurang?

Ya 1952 / 13297

14.68%

Tidak 10805 / 13297

81.26%

Tidak Pasti 540 / 13297

4.06%

Siapakah yang anda akan undi jika ada pilihan raya esok?

PH 1714 / 13207

12.98%

BN - PAS 10768 / 13207

81.53%

Tidak Mengundi 725 / 13207

5.49%

Siapakah yang anda akan undi jika ada pilihan raya esok?

PH 1714 / 13207

12.98%

BN - PAS 10768 / 13207

81.53%

Tidak Mengundi 725 / 13207

5.49%