Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Ini adalah soal selidik Bebas berkaitan maklumat pengangguran dan pekerjaan di kalangan belia terutamanya lepasan Universiti bagi mendapatkan gambaran sebenar berkenaan realiti status pekerjaan dan pengangguran di kalangan Generasi Muda. Dapatan dari soal selidik ini akan di gunakan untuk memahami punca pengangguran di kalangan belia dan melihat relevan pasaran tawaran kerja dengan kemahiran siswazah. Semoga Dapatan soal selidik ini akan memberikan manfaat kepada semua.

Buzze Azam

(Tarikh Soal Selidik: 18 September 2019 – 18 Oktober 2019)

MAKLUMAT DIRI

Emel

Umur

Bangsa

Negeri Asal

PENDIDIKAN

Taraf Pendidikan Tertinggi

Nama Institusi Pengajian

Tahun Graduasi

Status Bekerja

Menganggur - Pernah Bekerja

Tempoh Bekerja

Sektor Pekerjaan

Menganggur - Belum Pernah Bekerja

Tempoh Mencari Pekerjaan

Jumlah Permohonan Pekerjaan Sepanjang Tempoh di atas

Jumlah Panggilan Temuduga yang Telah Dihadiri

Tempoh Menganggur

Berniaga Sendiri